TEŞKİLAT ŞEMASI
KONSEY BAŞKANI   
BAŞKAN / BASIN DANIŞMANI  
   
YÖNETİM KURULU   
BAŞKAN YARDIMCISI   
GENEL SEKRETER   
SAYMAN   
HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU   
ÇALIŞMA GRUPLARI SORUMLUSU   
DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU   
EĞİTİM SORUMLUSU   
SAĞLIK KÜLTÜR SPOR SORUMLUSU   
DENETLEME KURULU 
BAŞKAN   
ÜYE   
ÜYE   
DİVAN KURULU 
BAŞKAN  
BAŞKAN YARDIMCISI   
BAŞKAN YARDIMCISI