ÖĞRENCİ KONSEYİ

Biz Kimiz?

Öğrenci temsilciliği, üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan resmi bir birimdir.

ERÜ'de öğrenci temsilcisi olan kişiler seçim yoluyla belirlenirler. Öğrenci temsilcileri bir araya gelerek fakülte öğrenci temsilciler kurullarını(ÖTK) ve ERÜ Öğrenci Konseyi'ni oluştururlar. Bu birimlerin amacı, ERÜ'de sorunları incelemek, eğitim, araştırma ve öğrenci hizmetlerinde çözüme yönelik, araştırma ve değerlendirme yapmak, elde edilen sonuçları ilgili birimlere sunmak ve bunların takipçisi olmaktır. 
Erciyes Üniversitesi öğrencileri olarak en büyük eksiklerimizden birisi şikâyet, istek ve önerilerimizi doğru adreslere iletmemektir. Öğrenci temsilciliği, ERÜ'de bu işin doğru adreslerinden biridir. Bunun için fakülte ÖTK'lerine ve ERÜ Öğrenci Konseyine başvurmaktan çekinmeyin. Çünkü ERÜ'de öğrenci temsilcileri olarak amacımız, öğrenci olduğumuzu asla unutmadan, öğrenci çıkarlarını gözeten çalışmalar yürütmektir. Öğrenci olarak üst mercilere iletmekte zorlandığınız konularda, ÖTK'ler ve Öğrenci Konseyi hepimize büyük kolaylık sağlayacaktır.
Bu güzel fırsatı değerlendirmek her zaman aklınızda olsun


ÖTK ve Öğrenci Konseyi Nedir?
Öğrenci Konseyi, üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan, Rektörlüğe bağlı resmi bir birimdir. 
ERÜ’de Öğrenci Temsilcileri seçim yoluyla belirlenirler. Öğrenci Temsilcileri bir araya gelerek Fakülte Öğrenci Temsil Kurullarını(ÖTK) ve ERÜ Öğrenci Konseyi’ni oluştururlar. 

ÖTK Nasıl Seçilir?
Birimlerde akademik yılının üçüncü haftasında, her sınıf için bir temsilci öğrenci seçilir.
Takip eden hafta içinde yapılan ilk toplantıda, bir ÖTK başkanı, iki ÖTK başkan yardımcısı, iki Öğrenci Konseyi üyesi seçilir.

Öğrenci Konseyi Nasıl Seçilir?
Tüm birimlerin ÖTK’si belirlendikten sonra, ÖTK Başkanları ve Konsey Üyeleri ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında ilk toplantılarını yapar.
Toplantıda Konsey Yönetim Kurulu için bir başkan, üç başkan yardımcısı ve üç üye seçilir.

ÖTK ve Öğrenci Konseyinin Amaçları ve Çalışması
Bu birimlerin amacı, ERÜ’de sorunları incelemek, eğitim, araştırma ve öğrenci hizmetlerinde çözüme yönelik, araştırma ve değerlendirme yapmak, elde edilen sonuçları ilgili birimlere sunmak ve bunların takipçisi olmaktır.
Erciyes Üniversitesi öğrencileri olarak en büyük sorunlarımızdan birisi şikâyet, istek ve önerilerimizi doğru adreslere iletememektir. Öğrenci Temsilciliği, ERÜ’de bu işin doğru adreslerinden biridir. Bunun için Fakülte ÖTK’lerine ve ERÜ Öğrenci Konseyi’ne başvurulmalıdır; çünkü ERÜ’de öğrenci temsilcileri olarak amacımız, öğrenci olduğumuzu asla unutmadan, öğrenci çıkarlarını gözeten çalışmalar yürütmektir. Öğrencilerin üst mercilere iletmekte zorlandığı konularda, ÖTK’ler ve Öğrenci Konseyi devreye girmektedir.
Amacımız: 

Siyasetler üstü bir yaklaşımla, etik ilkelere, insan hak ve özgürlüklerine sonuna kadar bağlı, ve bunlardan taviz vermeden öğrencilerin sorunlarına çözümler üretmek, bu sorunları ilgili makamlara iletip ısrarla takip etmek ve hiçbir ideolojik baskı grubuna taviz vermeden, her görüşe ve her eğilime sonuna kadar açık kalarak ve saygı göstererek çalışmaktır.