AVRUPA'DA VETERİNER UZMANLIK PROGRAMLARI VE AT ENDOKRİNOLOJİ ÇALIŞTAYI

 ETKİNLİĞİN AMAÇ VE KAPSAMI
Avrupa’da 1996 yılında ilk Veteriner Hekimliği Hekimliği Uzmanlık Komitesi (EBVS, The European Board of Veterinary Specialisation) kurulmuş ve günümüzde 23 uzmanlık koleji mevcut olup bu kolejlerde 2500’den fazla Uzman Hekim kayıtlı bulunmaktadır. Her bir kolej bu komiteye (EBVS) bağlı olup, komite kolej uzmanların (diplomatların) kalite kontrolleri için gerekli kriter ve standartları belirleme görevine sahiptir. Avrupa Diplomatı olmak için, aday hekimlerin önce bir yıl süreli Internship ve daha sonra danışman bir Diplomat gözetiminde yoğun bir çalışma periyodundan geçerek üç yıl süreli Residency programını başarı ile bitirmeleri gerekmektedir. Ancak, Türkiye’de ise herhangi bir Veteriner Hekimliği Uzmanlık Programı bulunmamaktadır. Bu çalıştay, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde ülkemiz genç araştırmacı ve öğrencilerinin Avrupa’daki Veteriner Hekimliği Uzmanlık Programları (Internship, Residency) hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Ayrıca bu çalıştay aracılığıyla kolej mezunu uzman araştırmacılar (DipECEIM, European College Equine Internal Medicine) ile son günlerde önemi gittikçe artan endokrin at hastalıkları (Tiroid bezi hastalıkları: Hipo- ve hipertroidizm, Kalsiyum metabolizması bozuklukları, PPID ve EMS teşhis ve tedavisi, laminitis ve insülin direnci, olgu tartışmaları vb.) hakkında güncel bilgilerin paylaşılması ve bu konuların tartışılması amaçlanmaktadır. 

Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı 38039 KAYSERİ / Tel:+90 352 207 66 66 - Dahili 10747
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu ©